Лабораторные работы
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Лабораторне заняття № 21 Нервова система: розвиток і будова головного мозку

Мікропрепарати:

1. Гранулярний тип кори великого мозку. Імпрегнація сріблом.

При малому збільшенні знайти пірамідні клітини Беца, що становлять 5-й шар кори, і зорієнтувати препарат у полі зору мікроскопа так, щоб верхівки «пірамід» були направлені від Вас, тоді під підставою пірамід розташовуватиметься 6-й шар поліморфних клітин, а над верхівками пірамід - попередні 4 шари. Зокрема, безпосередньо під м'якою оболонкою - молекулярний шар, далі - зовнішній зернистий, пірамідний і внутрішній зернистий шари. При великому збільшенні звернути увагу на те, що більшість клітин різних шарів має пірамідну форму. Від бічних поверхонь і вершин пірамідних нейронів відходжують дендрити, що гілкуються. При цьому апікальні дендрити прямують у вищерозміщені шари і досягають молекулярного шару кори, а бічні дендрити локалізуються горизонтально. Від підстави пірамід відходить аксон, який прямує в білу речовину.

Замалювати при великому збільшенні мікроскопа фрагмент кори великих півкуль і зробити позначення навчальних елементів.

2. Будова кори мозочка. Імпрегнація сріблом.

При розгляді мікропрепарату неозброєним оком звернути увагу на велику кількість звивин, що нагадують гілки дерева («дерево життя»). При малому збільшенні розглянути одну із звивини мозочка, знайти в ній грушовидні клітини Пуркинье і розташувати препарат у полі зору мікроскопа так, щоб дендрити, що відходять від їх перикаріонів, були направлені від Вас, тобто в молекулярний шар, тоді під тілами клітин Пуркинье локалізуватиметься зернистий шар, що граничить з білою речовиною, яка забарвлена в порівнянні з корою найінтенсивніше. При великому збільшенні навколо тіл клітин Пуркинье добре видно так звані кошики, які утворені гілочками аксонів кошикових і зірчастих клітин, перикаріони яких знаходяться в молекулярному шарі. Молекулярний шар кори мозочка бідний тілами нейронів, але в ньому багато дендритів клітин гангліозного шару, що гілкуються. Зернистий шар мозочка утворений дуже дрібними нейронами, тіла яких мають розміри в межах 4-10 мкм.

Замалювати при великому збільшенні мікроскопа фрагмент кори мозочка і зробити позначення навчальних елементів.

3. Будова нервової трубки зародка людини 6-тижневого віку на поперечному розрізі. Г.-е.

При малому збільшенні знайти нервову трубку, в центрі якої знаходиться ромбоподібної форми порожнинне утворення, яке є спинномозковим каналом, що утворений одним шаром епендимоцитів - стовпчастих клітин, щільно прилеглих один до одного. Навколо них розташовується досить широкий інтенсивно забарвлений гематоксиліном плащовий (мантійний) шар, утворений великою кількістю нейробластів і спонгиобластів (майбутня сіра речовина спинного мозку). На периферії нервової трубки локалізується слабо забарвлена крайова вуаль, що складається з відростків клітин двох попередніх шарів (майбутня біла речовина спинного мозку).

При великому збільшенні знайти на вільній (апікальній) поверхні епендимоцитів вії, а в мантійному шарі - клітини, що перебувають в стані мітозу.

Замалювати з малого збільшення і зробити позначення навчальних елементів.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи. Зробити позначення в малюнках:

Схема міжнейронних зв'язків в корі великого мозку

(схема По М. П.Барсукову)

Схема міжнейронних зв'язків в корі мозочка

 

Позначити і офарбувати:

___ - шар поліморфних клітин; ___ - гангліозний шар ;

___ - зовнішній зернистий шар; ___ - внутрішній зернистий шар;

___ - пірамідний шар; ___ - молекулярний шар;

___ - біла речовина; ___ - модуль.

1 - гігантський пірамідний нейрон Беца (в червоний колір);

2 – еферентні нервові волокна; 3 - тангенціальні нервові волокна;

4 - дендрити нервових клітин;

5 - кортико-кортикальне нервове волокно у складі модуля (в жовтий колір).

Схема міжнейронних зв'язків в корі мозочка

Позначити і офарбувати:

1 - грушовидні клітини Пуркинье; 2 - клітина-зерно;

3 - аксон клітини-зерна; 4 - дендрити клітини-зерна;

5 - велика зірчаста клітина Гольджі (офарбувати в зелений колір);

6 - аксон клітини Гольджі (офарбувати в зелений колір);

7 - дендрити клітини Гольджі (офарбувати в зелений колір);

8 - моховидне волокно (офарбувати в синій колір);

9 - ліановидне волокно (офарбувати в червоний колір);

10 - синапс між аксоном клітини Гольджі і дендритом клітини-зерна; 11 - синапси між моховидним волокном і дендритами клітин-зерен;

12 - кошикова клітина; 13 – її аксон; 13 - кошик; 14 - зірчаста клітина молекулярного шару; 15 - клубочок мозочка (обвесті колом).

Мікропрепарат 1.

Гранулярний тип кори великого мозку. Імпрегнація сріблом.

Мікропрепарат 2.

Будова кори мозочка.

Імпрегнація сріблом.

Мікропрепарат 3.

Нервова трубка 6-тижневого зародка

Людини, поперечний зріз. Г.-е.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначити:

1 - молекулярний шар; 2 - зовнішній зернистий шар; 3 - пірамідний шар;

4 - внутрішній зернистий шар;

5 - гангліозний шар (гігантські піраміди Беца); 6 - шар поліморфних клітин;

7 - біла речовина; 8 - м'яка мозкова оболонка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначити:

1 - м'яка мозкова оболонка; 2 - молекулярний шар і в ньому: 3 - зірчаста клітина; 4 - кошикова клітина; 5 - тіла клітин Пуркинье (гангліозний шар); 6 - зернистий шар; 7 - біла речовина.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначити:

1 - центральний канал; 2 - епендімний шар;

3 - мантійний шар; 4 - крайова вуаль;

5 - гангліозна пластинка;

6 - структури хребця на стадії хрящової закладки.