Лабораторные работы
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Лабораторне заняття № 20 Нервова система: розвиток; будова спинного мозку; периферична і вегетативна нервова система

 

Мікропрепарати:

1. Будова спинного мозку в поперечному розрізі. Імпрегнація сріблом.

Вже при розгляді мікропрепарату неозброєним оком чітко розрізняються різною мірою забарвлені структури сірої і білої речовини спинного мозку. При малому збільшенні знайти в ньому центральний канал, навколо якого у вигляді метелика розташовується сіра речовина, а по периферії - біла речовина. Поверхня спинного мозку покрита м'якою мозковою оболонкою.

При великому збільшенні в ширших вентральних рогах розглянути крупні мультиполярні нейрони, що створюють рухові ядра. У вузьких дорзальних рогах розташовуються групами асоціативні нейрони (ядра). На самій периферії рогів локалізуються дрібні нейрони, що створюють желатинозну і губчасту речовину. У середині дорзального рогу знаходиться власне ядро, а у його підстави, безпосередньо у медіального краю - грудне ядро Кларка. У бічних рогах локалізуються медіальне (асоціативне) і латеральне (симпатичне) ядра. Біла речовина представлена мієліновими і безмієліновими нервовими волокнами, які утворюють провідні шляхи спинного мозку. У мієлінових волокнах добре видно світлу центральну частину - осьовий циліндр, навколо якого у вигляді інтенсивно забарвленого кільця розташовується мієлінова оболонка.

У представленому малюнку спинного мозку (с. 8) замалювати з малого збільшення топографію ядер сірої речовини і зробити позначення учбових елементів.

2. Спинномозковий вузол. Г.-е.

При малому збільшенні розглянути подовжній зріз спинального ганглія. Зовні він покритий сполучнотканинною капсулою, від якої всередину органу відходжують тонкі септи, що створюють строму вузла. Безпосередньо під капсулою розташовуються скупчення псевдоуніполярних нейронів округлої форми, а в центрі - пучки нервових волокон, серед яких також зустрічаються окремі нервові клітини. Від протилежних сторін ганглія відходять корінці спинного мозку, при цьому дорзальний корінець товщий, ніж вентральний.

При великому збільшенні розглянути між нервовими клітинами тонкі сполучнотканинні прошарки, в яких визначаються гемокапіляри. Навколо кожного нейрона локалізуються олігодендрогліоцити - мантійні клітини, відмінні від клітин сполучної тканини крупнішими округлими ядрами. Звернути увагу на тинкторіальні властивості гетерогенних структур ганглія. Цитоплазма псевдоуніполярних нейронів базофільна. У їх центрі розташовується невелике ядро, каріоплазма якого забарвлена істотно світліше, ніж цитоплазма. У ядрі виразно розрізняються дрібні грудочки «тигроїда» і інтенсивно забарвлене ядерце. Сполучнотканинні волокна капсули і строми забарвлені оксифільно.

У представленому малюнку загального виду спинномозкового ганглія (с. 8) офарбувати в належні кольори його структурні компоненти, а при великому збільшенні мікроскопа замалювати окремий псевдоуніполярний нейрон, оточений мантійними гліоцитами.

3. Вегетативний нервовий вузол. Осмірування.

При малому збільшенні розглянути структури вегетативного ганглія, який на відміну від спинномозкового нервового вузла не має сформованої сполучнотканинної капсули.

При великому збільшенні розглянути морфологію нейронів ганглія. Серед них є дрібні інтенсивно імпрегновані чотириокисом осмію нейрони з довгими аксонами (клітини I типу по Догелю) і крупні рівновідростчасті клітини з світлішою цитоплазмою (клітини II типа Догеля). У обох типах нейронів ядра виглядають слабше забарвленими за цитоплазму. В них чітко видно контрастні ядерця. Між нейронами видно у великій кількості дрібні клітини нейрогліоцитів, ядра яких забарвлюються досить інтенсивно.

У представленому малюнку загального виду Вегетативного ганглія (с. 8) офарбувати в належний колір структурні компоненти і позначити учбові елементи.

4. Демонстрація: Вивчити без зарисовки.

Периферичний нерв в поперечному розрізі. Осмірування.

При малому збільшенні розглянути структури периферичного нерва. При великому збільшенні звернути увагу на те, що між окремими нервовими волокнами є тонкі прошарки сполучної тканини (ендоневрій). Структури нерва відособлені в пучки I, II і III порядків, які розділені періневрієм. Весь нерв покритий сполучнотканинною оболонкою - епіневрієм.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи. Зробити позначення:

Етапи розвитку нервової трубки у зародка курки

(Схема по А. Г.Кнорре)

Топографія ядер і провідних шляхів спинного мозку

(По Т. Н.Радостиній і І. С.Румянцевій)

Етапи розвитку нервової трубки у зародка курки

Позначити:

___ - нервова пластинка; ___ нервовий жолобок;

___ - шкірна ектодерма; ___ ентодерма; ___ хорда;

___ мезодерма; ___ мезенхіма ___ нервові валики;

___ гангліозна пластинка; ___ нервова трубка;

___кишкова ентодерма; ___кровоносна судина.

Топографія ядер і провідних шляхів спинного мозку

Позначити:

1 – дорзальний корінець; 6 – власне ядро дорзального рога;

2 – вентральний корінець; 7 – медіальне ядро бокового рога;

3 – губчаста речовина; 8 – проміжне ядро бокового рога;

4 – желатинозна речовина; 9 – латеральне ядро бокового рога;

5 – грудне ядро (ядро Кларка); 10 – дорзальні провідні шляхи;

11 – вентральні повідні шляхи;

12 – вентральний спино-таламічний шлях;

13 – дорзальний спино-таламічний шлях;

14 – вентральний вестибуло-таламічний шлях.

 

Схема будови периферичного нерва

(По А. Vitkus з співавт., 2003)

Схема будови соматичної і автономної рефлекторних дуг

Схема будови периферичного нерва

 

 

Позначити:

___ - спинний мозок;

___ - аксон псевдоуніполярного нейрона;

___ - дендрит псевдоуніполярного нейрона;

___ - ендоневрій; ___ - периневрій; ___ - епіневрій;

___ - мієлінова оболонка;

___ - чутливе нервове закінчення;

___ - рухове нервове закінчення;

___ - псевдоуніполярний нейрон;

___ - моторний нейрон;

___ - вставний нейрон;

___ - дорзальний корінець;

___ - вентральний корінець.

Схема будови соматичної і автономної рефлекторних дуг

Позначити: Соматична рефлекторна дуга

1 - чутливий псевдоуніполярний нейрон спинномозкового ганглія; 2 - його дендрит; 3 - його аксон; 4 - асоціативний мультиполярний нейрон; 5 - руховий мультиполярний нейрон; 6 - чутливе нервове закінчення; 7 - рухове нервове закінчення; 8 - вентральний ріг; 9 - вентральний корінець; 10 - дорзальний ріг; 11 - дорзальний корінець.

Автономні рефлекторні дуги:

12 - чутливий псевдоуніполярний нейрон спинномозкового ганглія; 13 - асоціативний мультиполярний нейрон автономного ядра бічного рогу; 14 - ефекторний мультиполярний нейрон (нейрон I типа Догеля) в автономному ганглії; 15 - чутливий автономний нейрон II типа Догеля; 16 – прегангліонарне волокно; 17 - постгангліонарне волокно; 18 - чутливе нервове закінчення; 19 - ефекторні нервові закінчення.

Мікропрепарат 1.

Будова спинного мозку в поперечному

Розрізі. Імпрегнація сріблом.

Мікропрепарат 2.

Спинномоз ковий вузол.

Г.-е.

МІкропрепарат 3.

ВегетативнИй нервовий вузол.

ОсмирУванНя.

 

 

Будова спинного мозку в поперечному

 

 

Домалювати позначенІ структури:

1 - бІЛа речовина; 2 - сіра речовина;

3 - дорзальний ріг; 4 - вентральний ріг;

5 - латеральний ріг; 6 - центральний канал;

7 – дорзальна спайка;

8 - вентральна серединна вирізка;

9 - губчаста речовина; 10 - желатинозна речовина; 11 - власне ядро;

12 - грудне ядро (ядро Кларка);

13 - ядра проміжного (латерального) рогу;

14 - рухові ядра.

 

 

Спинномоз ковий вузол

ВегетативнИй нервовий вузол.

Позначити:

__ - довгооаксонний нейрон I типу;

__ - рівновідростчастий нейрон II типу;

__ - клітини сполучнотканинної строми

Вегетативного вузла;

__ - нейрогліоцити.

Офарбувати и позначити:

1 - сполучнотканинна капсула;

2 - тіла псевдоуніполярних нейронів;

3 - дендрити псевдоуніполярних нейронів у складі вентрального корінця;

4 - аксони псевдоуніполярних нейронів у складі дорзального корінця;

5 - мантійні гліоцити;

6 - клітини сполучнотканинної строми

Спинномозкового вузла; 7 – біла речовина.