Лабораторные работы
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Лабораторне заняття № 43 Статева система самок Морфологія матки. Естральний цикл.

Мікропрепарати:

 

1.  Будова матки в різні фази Естрального циклу. Г.-е.

При малому збільшенні вивчити в порівняльному аспекті особливості будови рогу матки кішки, кролика і собаки, які узяті для досліджень в різні фази естрального циклу. Стінка матки складається з 3-х оболонок: ендометрія, міометрія і периметрія. Товщина і морфологічні особливості її структурних компонентів змінюються залежно від фази естрального циклу. Ендометрій (слизова оболонка) утворений двома шарами - одношаровим призматичним епітелієм і власною пластинкою, представленою пухкою сполучною тканиною.

У ендометрії знайти прості трубчаті залози, глибина яких, ступінь галуження їх кінцевих відділів і секреторна активність в різних препаратах неоднакові, що обумовлене фазою естрального циклу.

Від фази астрального циклу залежить також товщина міометрія (м'язової оболонки матки), ступінь кровонаповнення його судинного шару.

Периметрій тонкий, утворений пухкою сполучною тканиною і покритий очеревиною.

При великому збільшенні розглянути клітинний склад епітеліального шару порожнини матки і залоз. Він представлений двома видами клітин: війчастими і секреторними, кількісне співвідношення яких в різні фази естрального циклу змінюється.

При вивченні кожного конкретного препарату визначити, в якій фазі естрального циклу знаходився орган у момент узяття його для дослідження, орієнтуючись на характерні морфологічні особливості ендометрія в різні фази астрального циклу.

Замалювати поперечний зріз матки кішки з малого збільшення і позначити навчальні елементи.

 

Завдання для самостійної Позааудиторної роботи.

Схема ультрамікроскопичної будови Епітеліоцитів ендометрія

(по A. Vitkus з Співавт., 2003)

Схема гормональної регуляції Естрального циклу

 

Схема ультрамікроскопичної будови Епітеліоцитів ендометрія

 

 

 

 

Позначити:

_____ - війчаста клітина;

_____ - секреторна клітина;

_____ - вія;

_____ - базальне тільце;

_____ -.мікроворсинка;

_____ - секреторні гранули;

_____ - мітохондрія;

_____ - комплекс Гольджі;

_____ - десмосомa;

_____ - базальна мембрана.

Схема гормональної регуляції Естрального циклу

Позначити:

___ - гіпоталамус; ___ - паравентрикулярне ядро; ___ - супраоптичне ядро; ___ - жовті тіла;

___ - ядра середнього відділу гіпоталамуса;

___ - аденогіпофіз; ___ - нейрогіпофіз;

___ - Граафов пухирець; ___ - яйцепровід;

___ - матка; ___ - піхва; ___ - молочна залоза.

Назвати Гормони, які виробляються ендокриноцитами, їх органи-мішені і ефект, що викликається.

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

 

Мікропрепарат 1. Будова матки кішки. Г.-е.

Дайте коротку характеристику структурам, що входять

До складу стінки матки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначити:

1 - ендометрій; 2 - епітелій ендометрія;

3 - залози у власній пластинці ендометрія;

4 - міометрій і в ньому:

4А - циркулярний м'язовий шар,

4Б - судинний шар, 4В - подовжній м'язовий шар;

5 - периметрій.

Назва оболонок

Назва шарів

Тканинні елементи, що їх утворюють