Гінекологічна паталогія у самиць м’ясоїдів
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Застосування електропунктурної рефлексотерапії

 

У більшості випадків при терапії сук з вульвовагінітами і метритами застосовують антибіотики широкого спектру дії, які здатні викликати патологічні зміни в органах статевої системи, а також обумовлюють дизбактеріоз. З цих причин виникає необхідність розробки і застосування ефективних немедикаментозних методів терапії при вищезгаданій акушерсько-гінекологічній патології у сук. Одним з таких методів і є рефлексотерапія, яка досить широко використовується у класичній ветеринарній медицині. Недостатньо вивчені питання використання і застосування екологічно чистих немедикаментозних (не фармакологічних) методів і механізми їх дії на органи статевої системи у сук. До такого методу відноситься, в першу чергу, рефлексотерапія взагалі і конкретно її модифікація – електропунктура (В. Л. Плахотін, 1966; Ф. Г. Портнов, 1987; Г. В. Казєєв, 1994, 2002; В. О. Петров, 1998, 2000 та інші).

Метод електропунктурної рефлексотерапії для діагностики і лікування дрібних тварин при різній патології, в т. ч. і акушерсько-гінекологічній, безумовно заслуговує великого значення і впровадження в практику ветеринарної медицини. Практичне значення метода електропунктурної рефлексотерапії полягає у конкретному застосуванні даного метода при патології, яка найчастіше зустрічається у сук - вульвовагініт і метрит, а також з метою інтенсифікації деяких біохімічних і морфологічних показників крові, холінергічних та імунних реакцій у самок з використанням пристрою ПЕРТ-5 впливом на біологічно активні точки (БАТ).

Пристрій ПЕРТ-5 був розроблений на кафедрі акушерства і хірургії Сумського НАУ і виготовлений серійно на Сумському ВО «Електрон» в 1991 році (професор Петров В. О. зі співавторами). Даний пристрій застосовується для пошуку контактним способом БАТ, терапевтичної і стимулюючої дії на ці точки електричним струмом. Методика виявлення БАТ полягає в принципі визначення найменшого електричного опору шкіри в зоні БАТ по відношенню до інших ділянок шкіри тварин. За допомогою цього пристрою досягається максимальний струм впливу при мінімальному опорі 500 мкА, а мінімальний струм впливу – 10 мкА.

Топографія БАТ за допомогою пристою ПЕРТ-5 визначається і вивчається на раніше описаних 14 меридіанах. Специфічність БАТ при патології органів статевої системи у сук визначається емперич-но і в процесі цієї роботи було виявлено 20 БАТ, через які безпосе­редньо досягається терапевтичний вплив на акушерсько-гінекологіч­ну патологію (вестибуліт, вагініт, вульвіт, вульвовагініт, вестибуло-вагініт, ендометрит, міометрит).

Діагностика вищевказаної патології проводиться на підставі клінічних змін в органах статевої системи. Імунні реакції організму сук після застосування рефлексотерапії при їх терапії з вестибулітом і метритом.

При розвитку вестибуліту і метриту у сук різних порід спостерігається зрушення (порушення) в кількісному складі імунокомпетентних клітин, що свідчить про імунодифіцитний стан їх організму. Відновлення відтворної функції у сук різних порід за допомогою елек­тропунктурної рефлексотерапії.

При терапії сук з вестибулітом діють на наступні БАТ: 5Р06, 5Р09, 5Р10, ВІ.23, В1.25, (М)3, СЛ/04, СУОб, СУОЗ, СД/04. Кожна точка оброблялася окремо з експозицією струму по 3 хвилини, але тільки в який був встановлений енергетичний дисбаланс, застосовуючи збуджуючу дію при недостачі в них енергії.

При терапії сук з метритами діють на наступні БАТ: 5Р06, 5Р09, ВИ З, В1.23, ВІ-28, СУ03,О/04, СЛ/06, СУ17. Обробка точок проводиться за аналогічною схемою як і при вестибуловагініті.

Електропунктурна рефлексотерапія сук різних порід при вести-буловагініті і метриті за допомогою пристрою ПЕРТ-5 є високо ефективним і екологічно чистим методом, який не викликає негативних (побічних) реакцій з боку організму тварини.