Рабочие программы и методические указания
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (2 Голоса)

 

 

Міністерство аграрної політики України

 

       ЗАТВЕРДЖУЮ

  Заступник директора

з навчальної роботи

  ________

„ ___ ” _______20 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА Проведення навчальної практики з дисципліни: «Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин»

Для студентів спеціальності 5. 1101010

Ветеринарна медицина

2 курс 21 група

   

Програму розглянуто і схвалено  предметною (цикловою) комісією  ветеринарних дисциплін.

Протокол №____ від __________   Голова предметної ( циклової) комісії   _______________

Тематичний план навчальної дисципліни

№ п/п

Семестр, назва розділу, модуля і теми заняття

Обсяг годин

Всього

За навчальною програмою

Всього

За робочою програмою

Ауди

Торних

Самос

Тійних

Ауди

Торних

Самос

Тійних

1

Остеологія, синдесмологія

12

6

6

12

6

6

2

Мускулатура

12

6

6

12

6

6

3

Система органів травлення

6

6

-

6

3

3

4

Система органів дихання

6

3

3

6

3

3

5

Система органів крово-лімфообігу

6

6

-

6

3

3

6

Система органів виділення і розмноження

6

3

3

6

3

3

7

Нервова система і органи відчуття

3

3

-

3

3

-

8

Залози внутрішньої секреції

3

3

-

3

3

-

9

Анатомія домашньої птиці

6

6

-

6

6

-

10

Фізіологія травлення

6

3

3

6

3

3

11

Фізіологія дихання

6

3

3

6

3

3

12

Фізіологія крові та серцево-судинної системи

3

3

-

3

3

-

13

Фізіологія м'язів, нервів, залоз внутрішньої секреції

3

3

-

3

3

-

14

Фізіологія центральної нервової системи

3

-

3

3

-

3

 

Всього :

81

54

27

81

48

33

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ СТУДЕНТАМ

№ п/п

Тема дисципліни

Вид завдання (реферати, дослідницько-розрахункові роботи тощо).

Календарні строки і форми контролю

1

Бідова птиці

Виготовити скелет

Квітень

2

Анатомія системи органів розмноження

Реферат

Квітень

3

Система органів розмноження

Реферат, вологі препарати

Травень

4

Органи дихання

Вологі препарати

Травень

№ п/п

Заняття

Тема і зміст навчальних завдань

Кількість годин

Місце проведення практики

Форми і методи проведення практики

Практичні навички для студентів

Матеріальне забезпечення навчальної практики та література

Форми поточного контролю

Аудиторні

Самостійні

1.

ТЕМА 1 . Остеологія і синдесмологія.

Ознайомлення з поділом скелета на відділи. Вивчення типів кісток, будови кісток, як органу. Вивчення окремих кісток тулуба, черепа. Вивчення кістяка грудної і тазової кінцівок, особливості будови кісток тварин різних видів;

С. В. Вивчення будови суглобів, ознайомлення з зв’язковим апаратом, топографією суглобів на живих об’єктах

6

6

Лабораторія «Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин»

Ланкова в поєднанні з індивідуаль-

Ною роботою. Інструктаж. Бесіда, демонстрація. Практичні вправи. Робота з літературою

Самостійна робота.

Вміти: Визначити топографію кісток, зв'язок організму.

Знати: Будову кісток, зв'язки організму.

Скелети, не комплектовані кістки, малюнки, муляжі, тварини, анатомічні препарати суглобів і зв'язок, схеми.

Лисенко М. В. та ін. Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин К.: Лібра, 1999.с 66-88

Бойко В. І. та ін. Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин (Практичні заняття) К.: Вища школа, 1992.с 101-103

Усне опитування, тестовий контроль, письмовий звіт

2

ТЕМА 2. Мускулатура.

Ознайомлення з анатомічними інструментами, правилами користування ними та технікою препарування. Вивчення та препарування поверхневих фасцій, підшкірних мускулів, м’язів тулуба, кінцівок.

С. В. Вивчення та препарування м’язів голови.

6

6

Лабораторія «Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин». Навчальна ферма

Ланкова в поєднанні з індивідуаль-

Ною роботою. Інструктаж. Бесіда, демонстрація. Практичні вправи.

Самостійна робота.

Вміти: проводити препарування окремих груп м'язів

Знати:

Будову і топографію

М’яза.

Трупи тварин, препарати м'язів, пінцети, скальпелі, ножиці, моделі м'язів, й схеми розміщення окремих груп м'язів. с 103-116, 116-120

Усне опитування, тестовий контроль, письмовий звіт

3

ТЕМА 3. Система органів травлення.

Вивчення ділянок черевної порожнини.

Відпрепарувати і вивчити шари стінки травної трубки:

- органів ротової порожнини,

- глотки,

- стравоходу,

- однокамерного і багатокамерного шлунків,

- кишечника,

- печінки,

- підшлункової залози різних видів тварин.

С. В. Вивчення топографії органів травлення на живих тваринах.

ТЕМА 4. Система органів дихання.

Вивчити будову:

- носової порожнини;

- гортані;

- трахеї;

- легень.

Вивчити топографію органів дихання у тварин.

Вивчення органів дихання на живих тваринах.

С. В. Вивчення топографії органів дихання на живих тваринах.

3

3

3

3

Лабораторія «Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин». Навчальна ферма.

Лабораторія «Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин».

Навчальна ферма.

Ланкова в поєднанні з індивідуаль-ною роботою. Інструктаж. Бесіда, демонстрація. Практичні вправи.

Самостійна робота.

Ланкова в поєднанні з індивідуаль-ною роботою. Інструктаж. Бесіда, демонстрація. Практичні вправи. Спостереже-ння. Робота з  препаратами, схемами, таблицями, літературою.

Самостійна робота

Вміти:

Проводити препарування органів травлення

Знати:

Будову і топографію органів травлення

Вміти: Проводити препарування органів дихання.

Знати:

Будову і топографію органів дихання

Вологі препарати, муляжі, таблиці, інструменти, схеми, малюнки, живі тварини.

С. 137-152

Вологі препарати органів дихання, муляжі органів дихання, таблиці, плакати, моделі тварин, скальпелі, ножиці, пінцети.

С. 159- 163.

Усне опитування, тестовий контроль, письмовий звіт

Усне опитування, тестовий контроль, письмовий звіт

4

ТЕМА 5. Система органів крово-лімфообігу.

Відпрепарувати і вивчити будову серця, судини великого і малого кола кровообігу, кровотворних органів, лімфатичні вузли.

С. В. Вивчити топографію поверхневих лімфатичних вузлів на живих тваринах.

ТЕМА 6. Система органів виділення і розмноження.

Відпрепарувати і вивчити будову нирок, сечовивідних шляхів, сім’яникового мішка, сім’яного канатика, сечостатевого каналу, придаткових статевих залоз, статевого члена та препуція, яєчників, яйцепроводів, матки, піхви, сечостатевого предвір’я та зовнішніх статевих органів.

С. В.Вивчення органів виділення і розмноження на тварині.

3

3

3

3

Лабораторія «Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин». Навчальна ферма

Лабораторія «Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин». Навчальна ферма.

Ланкова в поєднанні з індивідуаль-ною роботою. Бесіда. Ілюстрація. Демонстрація. Спостереже-ння. Робота з препаратами, схемами, таблицями, літературою.

Самостійна

Робота

Ланкова в поєднанні з індивідуаль-ною роботою. Бесіда. Ілюстрація. Демонстрація. Спостереже-ння. Робота з препаратами, схемами, таблицями, літературою.

Самостійна робота

Вміти: Препарувати основні судини великого і малого кола кровообігу, визначати топографію лімфатичних вузлів на живих тваринах

Знати: Будову і топографію органів крово - лімфообігу

Вміти: Препарувати сечостатеві органи.

Знати: Будову, топографію сечостатевих органів у тварин

Трупи тварин, препарати органів, муляжі, малюнки органів, таблиці, пінцети, скальпелі, ножиці.

С. 189-204

Вологі препарати органів сечовиділення, розмноження, муляжі органів, таблиці, плакати, моделі тварин, скальпелі, ножиці, пінцети. с. 166-169; 171- 180.

Усне опитування, тестовий контроль, письмовий звіт

Усне опитування, тестовий контроль, письмовий звіт

5

ТЕМА 7. Нервова система і органи чуття.

Препарування і вивчення будови спинного мозку та їх оболонок, спинномозкових нервів та черепномозкових нервів, вегетативної нервової системи. Органів слуху та рівноваги, органів зору.

ТЕМА 8. Залози внутрішньої секреції.

Вивчення залоз внутрішньої секреції на матеріалі забитих тварин.

3

3

 

Лабораторія «Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин». Навчальна ферма

Лабораторія «Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин». Навчальна ферма.

Ланкова в поєднанні з індивідуаль-ною роботою. Бесіда. Ілюстрація. Демонстрація. Спостереже-ння. Робота з препаратами, схемами, таблицями, літературою

Ланкова в поєднанні з індивідуаль-ною роботою. Бесіда. Ілюстрація. Демонстрація. Спостереже-ння. Робота з препаратами, схемами, таблицями, літературою

Вміти:

Препарувати органи

Знати:

Будову і топографію органів

Вміти: Препарувати залози внутрішньої секреції.

Знати: Будову і топографію залоз внутрішньої секреції.

Свіжі і консервовані препарати головного і спинного мозку, органів зору і слуху, пінцети, скальпелі, ножиці, моделі, таблиці.

С. 213-231.

Трупи тварин, пінцети, скальпелі, ножиці, муляжі, схеми.

С.234-236

Усне опитування, тестовий контроль, письмовий звіт

Усне опитування, тестовий контроль, письмовий звіт

6

ТЕМА 9. Анатомія домашньої птиці.

Препарування і вивчення особливостей кістяка, шкіри, м’язів і внутрішніх органів на трупах птахів.

6

 

Лабораторія «Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин».

Навчальна ферма

Ланкова в поєднанні з індивідуаль-ною роботою. Бесіда. Ілюстрація. Демонстрація. Спостереже-ння. Робота з препаратами, схемами, таблицями, літературою

Вміти: Досліджувати організм сільськогосподарських птахів; Препарувати окремі органи сільськогосподарських птахів.

Знати:

Особливості будови скелета, органів травлення, дихання, шкірного покриву, органів крово - і лімфообігу.

Тушки свійської птиці, скелети птиці та анатомічні інструменти, муляжі.

С.251-253

Усне опитування, тестовий контроль, письмовий звіт

7

ТЕМА 10. Фізіологія травлення.

Ознайомлення з моторною функцією шлунково-кишкового тракту різних видів тварин,

С. В. Спостереження за прийманням корму, води, жуйними періодами.

ТЕМА 11. Фізіологія дихання.

Визначення кількості дихальних рухів у тварин (коня, корови, кози). Оволодіти методикою перкусії та аускультації легень. Визначити задню межу легень та прослухати дихальні звуки.

С. В. Визначення кількості дихальних рухів і частоти дихання тварин

3

3

3

3

Лабораторія «Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин».

Навчальна ферма

Лабораторія «Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин».

Навчальна ферма

Ланкова в поєднанні з індивідуаль-ною роботою. Бесіда. Ілюстрація. Демонстрація. Спостереже

Ння. Робота з тваринами, схемами, таблицями, літературою.

Самостійна робота

Ланкова в поєднанні з індивідуаль-ною роботою. Бесіда. Ілюстрація. Демонстрація. Спостереже

Ння. Робота з тваринами, схемами, таблицями, літературою.

Самостійна робота

Вміти: Провести спостереження і визначити характер руху шлунка та кишок.

Знати: Особливості травлення у тварин.

Вміти: Проводити аускультацію і перкусію легень

Знати: Топографію легень.

Тварини, фонендоскопи, рушник.

С. 257-276

Тварини, фонендоскоп, плесиметр, перкусійний молоточок, секундомір, рушник, таблиці, плакати.

С. 310-318

Усне опитування, тестовий контроль, письмовий звіт

Усне опитування, тестовий контроль, письмовий звіт

8

ТЕМА 12. Фізіологія крові та серцево-судинної системи.

Отримання цитратної дефібринованої крові. Спостереження за процесом звертання крові.

ТЕМА 13. Фізіологія м’язів, нервів, залоз внутрішньої секреції.

Вивчення впливу адреналіну на роботу серця. Вивчення фізіологічних властивостей м’язів і нервів.

ТЕМА 14. Фізіологія центральної нервової системи.

С. В. Вимірювання температури тіла тварин, дослідження спинномозкових і вегетативних рефлексів на живих об’єктах. Спостереження за рефлексами у сільськогосподарських тварин

3

3

3

Лабораторія «Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин». Навчальна ферма.

Лабораторія «Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин». Навчальна ферма

Лабораторія «Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин». Навчальна ферма

Ланкова в поєднанні з індивідуаль-

Ною роботою. Бесіда. Ілюстрація. Демонстрація. Спостереже-ння. Робота з препаратами, схемами, таблицями, літературою.

Ланкова в поєднанні з індивідуаль-ною роботою. Бесіда. Ілюстрація. Демонстрація. Спостереже-ння. Робота з препаратами, схемами, таблицями, літературою

Самостійна робота

Вміти: Взяти кров у тварин. Добувати дефібриновану і цитратну кров.

Знати: Основні функції та кількість крові. Склад крові. Механізм зсідання крові та його час.

Вміти: Виготовляти нервовом’язовий препарат

Знати: Фізіологічні властивості збудливих тканин. З чого складається нервово-м’язовий препарат. Характеристику поодиноких і тетанічних скорочень м'язів.

Вміти: вимірювати температуру тіла тварин, досліджувати спинно-мозкові і вегетативні рефлекси на тваринах.

Знати: порядок і техніку вимірювання температури тіла у тварин. Значення рефлексів у тварин.

Стерильні голки до шприца, ножиці, пробірки для крові і штативи, вата, 70% етиловий спирт, 5%-спиртовий розчин йоду, натрій лимоннокислий (цитрат) або щавлевокислий (оксалат), кальцій хлористий, тварини.

С. 280-291

Розчин адреналіну

1 : 1000, розчин Рінгера, годинникові стекла, пінцети, скальпелі, ножиці гострокінцеві, голка тупа, піпетки очні, жаби, рушники.

С. 366-375

Тварини, перкусійний молоточок, фонендоскоп, секундомір, голка, термометри, вата, вазелін.

С. 339-340, 387

Усне опитування, тестовий контроль, письмовий звіт

Усне опитування, тестовий контроль, письмовий звіт

Усне опитування, письмовий звіт

Робоча програма навчальної практики складена на підставі навчальної програми затвердженої

Навчально-методичним центром 12 серпня 2002фр.

Викладач__________________

Заступник директора з практичного навчання____________