Дихальна система
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.24 (37 Голоса)

Дихальна система

Особливості будови дихальної системи птахів

Для дихальної системи птахів характерна відсутність надгортанника. У них є нижня гортань і повітряносні мішки, які є резервуаром для повітря, полегшують політ і оберігають тіло птахів від перегріву. Однією з особливостей є «подвійне дихання».

Повітряносні шляхи. 1. У трахеї кільця замкнуті і у дорослих птахів хрящ замінюється кістковою тканиною.

2. У головних бронхах - кільця хряща при вступі до паренхіми легені втрачаються.

3. У паренхімі головний бронх продовжується в мезобронх, який пронизує всю легеню і відкривається в черевний повітряносний мішок.

4. Мезобронхи (бронхи 1-го порядку) магістрально гілкуються на бронхи 2-го порядку: вентро-, дорзо - і латеробронхи, які відкриваються в шийний і задній грудний повітряносні мішки. Гілки бронхів 2-го порядку називаються бронхами 3-го порядку або парабронхами.

5. Повітряносні мішки знаходяться за межами легенів - це мішкоподібні вирости екзобронхів. У повітрообміні вони не беруть участь. Від кожної легені відходжують по 5 мішкоподібних виростів: шийний, міжключичний, передній і задній грудні і черевний повітряносні мішки. Шийний, міжключичний і черевний мішки мають дивертикули. Передній і задній грудні мішки мають вхідні і вихідні отвори з клапанами на вході. По вихідному отвору повітря потрапляє в поворотні, або мешкові, бронхи, які в легенях сполучаються з парабронхами. Повітряносні мішки вистилені призматичним багаторядним миготливим епітелієм, який поступово переходить в плоский.

Респіраторний відділ. Структурно-функціональною одиницею легенів птахів є часточка, в центрі якої знаходиться парабронх. Від нього радіально відходжують атрії, вистилені в основному плоским епітелієм. Від них відходжують численні повітряносні капіляри. Атрії відповідають респіраторним бронхіолам легенів ссавців, а повітряносні капіляри - альвеолам.

Повітряносні капіляри вистилені двома основними типами епітеліоцитів: одні з них плоскі епітеліоцити I типу - респіраторні; інші - кубічні епітеліоцити II типу - секреторні - виробляють сурфактант.

Окрім названих клітин, в альвеолах є також клітини 3-го типу - каймисті - нейрорецепторні клітини, що здійснюють аналіз якісного складу сурфактантного комплексу, і 4-го типу - блукаючі макрофаги.