Дихальна система
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 1.67 (6 Голоса)

Характеристика епітелію повітряносних шляхів

У складі багаторядного епітелію повітряносних шляхів містяться війчасті, келихоподібні, щіткові (каймисті), безвійчасті, базальні і секреторні клітини Клара, а також клітини Лангерганса, що представляють антиген, і нейроендокриноцити.

Війчасті клітини, крім рухомих вій, в своїй плазмолемі мають різноманітні рецептори глюкокортикоїдів, гістаміну, адреналіну та ін. У війчастих клітинах виробляються біологічно активні речовини - цитокіни, чинники росту та ін., синтез яких посилюється під впливом стимуляторів, що виділяються макрофагами після їх взаємодії з антигенами, що містяться у вдихаємому повітрі. Війчасті клітини бронхіального дерева беруть участь в синтезі бронхо - і вазоконстрикторів (ендотелін) і їх антагоністів - бронхо - і вазоділятаторів (закис азоту, простагландін Е2). Крім цього вони виробляють чинник росту фібробластів, тромбоцитарний чинник (підсилює проліферацію гладеньких м'язів), ІЛ-1 і ІЛ-6 (активують Т-лімфоцити), ІЛ-8 (визначає хемотаксис еозинофілів крові).

Келихоподібні гландулоцити виділяють слиз, що містить імуноглобуліни, які виробляються плазмоцитами.

Щіткові (каймисті) клітини розташовуються переважно в дистальних відділах повітряносних шляхів (бронхіолах), мають хеморецептори, що реагують на зміни хімічного складу повітря.

Базальні клітини є камбіальними елементами.

Безвійчасті клітини - функція не ясна.

Секреторні клітини Клара також локалізуються в дистальних відділах, мають куполоподібну форму. Синтезують ГАГ (від них залежить консистенція секрету бронхіол), виробляють ліпопротєїни сурфактанту, а також синтезують сурфактант-асоцийовані білки SP-А і SP-D. Виробляють ліпо - і глікопротеїни, ферменти, які беруть участь в інактивації токсинів у вдихаємому повітрі.

Антигенпредставляючі клітини (клітини Лангерганса, або дендритні макрофаги) - здатні захоплювати антигени, крім того виробляють цитокіни, чинник некрозу пухлини, стимулюють Т-лімфоцити. На своїй мембрані містять рецептори Fс-фрагмента IgG і С3-комплемента. Такі ж дендритні клітини Лангерганса є і в епідермісі.

Нейроендокринні клітини (APUD-система) розташовуються поодинці. Здатні синтезувати кальцитонін, норадреналін, серотонін, бомбезін та ін. речовини, що беруть участь в локальних регуляторних реакціях.