Епізоотологія
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Порядок ведення епізоотичних журналів

Для обліку епізоотичного стану району районні державні підприємства ветеринарної медицини ведуть спеціальний журнал і в міру появи та ліквідації заразних захворювань сільськогосподарських тварин, птиці, бджіл і риб у колективних сільськогосподарських підприємствах і населених пунктах району його систематично заповнюють.

Журнал запису епізоотичного стану району (форма № 3) нумерують, прошнуровують та завіряють підписом керівника районного державного підприємства ветеринарної медицини і скріплюють печаткою. На кожну інфекційну хворобу, що підлягає запису, в журналі відводять декілька сторінок (5-10). Назву хвороби пишуть зверху кожної сторінки. При реєстрації інфекційної хвороби у журналі зазначають такі дані:

- дату проведення запису;

- назву населеного пункту й господарства (ТОВ, агрофірми) чи прізвище, ім'я та по батькові власника тварини;

- дату першої реєстрації заразної хвороби в минулому;

- дати появи нових випадків тієї ж хвороби в минулі роки;

- види тварин, сприйнятливих до даної хвороби; наявність поголів'я сприйнятливих до захворювання тварин по видах у неблагополучному населеному пункті на початку епізоотії;

- дату проведення діагностичних досліджень та запобіжних щеплень по видах тварин проти даної інфекції;

- дату появи захворювання в поточному році;

- ким та яким методом установлено діагноз хвороби;

- джерела інфекції (ґрунт, вода, введені в господарство інфекційнохворі тварини);

- дату накладання карантину, номер і дату рішення органів місцевої влади;

- дату зняття карантину, номер і дату рішення органів місцевої влади;

- кількість тварин, які захворіли;

- кількість тварин, які загинули;

- кількість вимушено забитих тварин;

- кількість тварин, вимушено щеплених та яким біологічним препаратом;

- кількість досліджуваних тварин;

- кількість хворих тварин на кінець року;

- порядок утилізації або знищення трупів тварин;

- прізвище та підпис лікаря (фельдшера) ветеринарної медицини.

Якщо лікар ветеринарної медицини вважає за потрібне зробити ще якісь доповнення, не передбачені означеним переліком, то їх вносять у вигляді примітки.

На титульній сторінці журналу зазначають його номер та назву, а також – назву району, області, початок ведення та закінчення (дати).

Журнал запису епізоотичного стану району — надзвичайно важливий документ, який зберігають нарівні з документами для службового користування і заносять в інвентарну книгу районного державного підприємства ветеринарної медицини.

Після закінчення одного епізоотичного журналу заводять другий з присвоєнням йому наступного порядкового номера. На першій сторінці такого журналу пишуть, де знаходиться попередній.

Для обліку протиепізоотичних заходів, які проводять у колективних сільськогосподарських підприємствах, фермерських та інших господарствах і населених пунктах, всі ветеринарно-лікувальні установи району, а також фахівці ветеринарної медицини господарств ведуть Журнал реєстрації протиепізоотичних заходів (форма № 2) у якому зазначають такі дані:

- дату проведення протиепізоотичного заходу;

- назву населеного пункту, господарства й району, де проводився протиепізоотичний захід;

- назву протиепізоотичного заходу (діагностичне дослідження, обробка, щеплення);

- вид біологічного препарату, номер серії, номер держконтролю, дата виготовлення та термін придатності, вид тварин або птиці;

- кількість тварин і птиці в зоні обслуговування;

- кількість тварин або птиці, щеплених чи оброблених із профілактичною метою:

- з них кількість тварин або птиці, що мали ускладнення чи захворіли після запобіжних щеплень чи обробок:

- з них кількість тварин, що загинули чи вимушено забиті;

- кількість тварин або птиці вимушено щеплених чи оброблених:

- з них кількість тварин або птиці, що мали ускладнення чи захворіли після вимушених щеплень чи обробок:

- з них кількість тварин або птиці, що загинули чи були забиті;

- усього тварин або птиці, що піддавались у поточному році діагностичним дослідженням:

- в тому числі кількість тварин або птиці, що досліджувались у поточному році перший раз:

- з них досліджено вперше;

- з числа досліджених уперше реагувало позитивно:

- з них досліджено повторно:

- з числа досліджених повторно реагувало позитивно;

- у тому числі кількість тварин або птиці, що досліджувались у поточному році вдруге:

- з них досліджено вперше:

- з числа досліджених уперше реагувало позитивно:

- з них досліджено повторно:

- з числа досліджених повторно реагувало позитивно.