Епізоотологія
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Рішення органів місцевої влади служать справі боротьби й профілактики інфекційних захворювань тварин, щоб надати комплексу розроблених ветеринарних заходів сили закону на території певного адміністративного регіону. Рішення з питань боротьби із заразними хворобами тварин та птиці виносять органи місцевої влади (міст, районів, областей) або Кабінет Міністрів у таких випадках:

· при проведенні заходів боротьби із заразними хворобами тварин та птиці;

· оголошенні господарств, населених пунктів, місцевостей неблагополучними щодо заразних захворювань тварин і птиці та запровадженні, а також знятті обмежень чи карантину;

· затвердженні планів протиепізоотичних заходів;

· проведенні планових масових діагностичних досліджень сільськогосподарських тварин;

· при проведенні ветеринарно-санітарних та інших важливих заходів.

Рішення з питань боротьби із заразними хворобами тварин та птиці видають при наявності відповідних обґрунтованих документів, із яких видно необхідність проведення тих чи інших ветеринарних заходів. Таким документом, наприклад, на винесення рішення головою адміністрації при запровадженні та знятті обмеження чи карантину при заразних захворюваннях сільськогосподарських тварин і птиці є Акт, складений у господарстві лікарем ветеринарної медицини чи спеціальною комісією за участю ветеринарного фахівця, який надсилають головному лікарю ветеринарної медицини району чи головному лікарю ветеринарної медицини міста. Після розгляду цього акта, а в разі потреби й перевірки, його подають представнику органа місцевої влади відповідного рівня. Одночасно з актом головний лікар ветеринарної медицини району (міста) надсилає свої висновки про необхідність винесення цим органом, спеціального рішення, до яких додає також заздалегідь підготовлений ним проект цього рішення. Орган місцевої влади зобов’язаний протягом доби розглянути це питання і винести відповідне рішення.

У рішенні обов’язково вказують територію, яка підлягає карантинуванню, перераховують господарства і населені пункти, що входять у загрозливу зону, а також зазначають територію й кордони (при особливо небезпечних інфекціях) загрозливої зони.

Оголошення господарств, населених пунктів та місцевостей неблагополучними щодо заразних захворювань тварин і птиці та запровадження карантину проводять:

- у межах району чи міста – рішенням районних або міських органів влади;

- у групах районів, а також міст обласного й республіканського значення – рішенням органів влади відповідного рівня.

Обов’язкові рішення з питань проведення ветеринарних заходів видають:

- при появі особливо небезпечних хвороб тварин та птиці, як, наприклад, ящуру сільськогосподарських тварин, чуми свиней тощо;

- у випадках, коли те чи інше захворювання має тенденцію до широкого поширення, із метою ознайомлення всього населення району, міста, області із заходами з недопущення поширення та ліквідації захворювання;

- при проведенні поголовних діагностичних досліджень тварин, як наприклад, коней на сап;

- при проведенні дуже важливих ветеринарно-санітарних заходів у районі чи місті тощо.

Обов’язкові рішення відрізняються Від звичайних Тим, що:

По-перше, виконання їх обов’язкове для всіх громадян і службових осіб, які проживають, чи тимчасово перебувають на території того чи іншого району, міста чи області;

По-друге, в обов’язкових рішеннях передбачають заходи адміністративного впливу щодо окремих громадян і службових осіб, які порушили це рішення, у вигляді грошових штрафів або примусової праці терміном до одного місяця;

По-третє, обов’язкові рішення, як правило, доводять до відома всіх громадян району, міста, області шляхом оголошення їх по радіо, телебаченню, через газети, чи видають у друкарні масовим тиражем у вигляді окремих листівок, які вивішують для ознайомлення з ними населення;

По-четверте, обов’язкові рішення вступають у дію, тобто набувають силу закону через 10 днів із часу оголошення їх у пресі і зберігають силу дії на певний строк, чи до скасування органом, який видав їх.

Наводимо форми рішень органів місцевої влади:

Зразок

Рішення № _______

Голови ____________ Держадміністрації району від «__» ______ 200_ року

Про запровадження обмежень по бешисі свиней у селі __________________

У зв'язку з виникненням в окремих дворах громадян села _______________

Захворювання свиней на бешиху, із метою припинення поширення та якнайшвидшої ліквідації захворювання відповідно до Закону України “Про ветеринарну медицину” виконавчий комітет __________________________ районної Ради народних депутатів постановляє:

1. Оголосити село _________________________________________________ неблагополучним щодо бешихи свиней і запровадити обмеження;

2. За умовами обмеження в селі ___________________________ заборонити

А) ввіз і вивіз свиней;

Б)вивіз м’яса та інших продуктів від вимушено забитих свиней у незнезараженому вигляді;

В) торгівлю свинями і сирими продуктами від забою свиней;

Г) заготівлю шкір та іншої сировини від свиней

3. Зобов’язати завідувача ______________________ дільничною лікарнею ветеринарної медицини __________________________________________ невідкладно провести в селі ______________________________________ комплекс ветеринарних заходів, що передбачені інструкцією по боротьбі з бешихою свиней

4. Зобов’язати голову ______________ сільради _____________ забезпечити виконання в селі __________ обмежувальних заходів та надати допомогу ветеринарним фахівцям у проведенні заходів з ліквідації бешихи свиней

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного державного інспектора ветеринарної медицини району _______________

Голова Держадміністрації _______________________ району ___________

(підпис)

Секретар ____________

(підпис)

Зразок

Рішення № _______

Голови ___________ Держадміністрації району від «__» ______ 200__ року.

Про поголовне обстеження коней на сап

Для забезпечення виконання плану ветеринарно-профілактичних заходів ______________________________________________ райрада постановляє:

1. Провести з «___» ____________ по «___» ___________ 200_ року обстеження коней на сап методом подвійної офтальмомалеїнізації і клінічного огляду всього кінського поголів’я колективних господарств, підприємств і організацій, приватних власників, розташованих на території району.

2. Зобов’язати голів сільських рад, колективних господарств, керівників підприємств, установ і організацій, громадян, що мають коней, у визначені графіком дні та години забезпечити вивід усіх коней для обстеження на сап.

3. Для проведення обстеження коней на сап при кожній сільській раді утворити комісії у складі:

Голови сільської Ради – голова комісії, лікаря ветеринарної медицини державної мережі, голови колективного господарства, ветеринарного фахівця й зоотехніка господарства – члени комісії.

Роботу комісіям розпочати за графіком згідно з додатком 1.

4. Контроль за проведенням перевірки коней на сап покласти на головного державного ветеринарного інспектора району п. ___________________________

Голова Держадміністрації __________________ району __________

(підпис)

Секретар __________

(підпис)