Епізоотологія
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голоса)

Формальдегід (НСНО) – органічна сполука з універсальною дезінфікуючою здатністю, тобто діє бактерициднО, Спороцидно, вірусоцидно, фунгіцидно. Формальдегід (альдегід мурашиної кислоти, метаналь) – газоподібна безколірна речовина з дуже характерним різким запахом, подразнює слизові оболонки очей і верхніх дихальних шляхів, отрута, має нейтральну реакцію. Добре розчиняється у воді, спирті, ефірі.

При зберіганні Полімеризується з утворенням параформальдегіду і випадає в осад, особливо при температурі нижче +5OС. Відбувається реакція Канніцарро – одна молекула окислюється до мурашиної кислоти, друга відновлюється до метанолу, що зумовлює її токсичність. Параформальдегід при нагріванні, особливо в присутності кислот, деполімеризується з виділенням газоподібного формальдегіду. Нині запропоновано велику кількість речовин на основі формальдегіду з детергентами, які підсилюють його дію, підтримують стабільність та зменшують токсичність.

Формалін – це водний розчин формальдегіду (35-40%).

Механізм дії ґрунтується на вільному проникненні молекули формальдегіду, яка має діаметр 0,2 нм і молекулярну масу 60 Дальтон, чЕРез пори в споровій оболонці розміром 2-20 нм, що пропускають молекули з молекулярною масою 550 Д. При проникненні у клітину або спору формальдегід легко сполучається з аміногрупами білка, блокує реактивні групи білкової молекули. Використовують у вигляді розчинів, аерозолю, газоподібному стані, як у чистому вигляді, так і в суміші з іншими хімічними сполуками. Препарат дешевий, не викликає корозії, не псує речі (застосовують для дезінфекції цінних виробів).

Для дезінфекції готують розчини з визначеною кількістю формальдегіду. Враховуючи непостійний вміст формальдегіду у формаліні, останній попередньо перевіряють.

Застосовують 2-4%-ні водні розчини для дезінфекції різних об'єктІВ, контамінованих вЕГетативною й споровою мікрофлорою, збудником туберкульозу, спорами грибів.

Наприклад, лужний розчин формальдегіду (2% формальдегіду і 1% натру їдкого) проти збудників стригучого лишаю; 3% формальдегіду і 3% натрію їдкого – проти збудників туберкульозу.

Формаліно-гасову емульсію виготовляють з 40%-го формаліну – 10 частин, гасу – 10 частин, препарату СК-9 – 0,5 і води 80 частин. Застосовують її для дезінфекції приміщень підігрітою до 60оС.

Для газової дезінфекції його випаровують у Пароформаліновій камері з розрахунку 40 г формаліну (40%-й водний розчин формальдегіду) на 1 М3 камери.

Сухий формальдЕГід (параформ) – білий порошок, містить 95% формальдегіду. Використовують 2-5%-ні розчини.
Деякі препарати у комбінації з формальдегідом та детергентом

Альдофор, метафор. На вигляд – це рідини, токсичність яких значно нижча ніж формальдегіду. Препарати, що стійкі при зберіганні, не корозійні, добре розчиняються у воді, швидко розкладаються. За рахунок детергенту препарати дуже активні.

Застосовують їх при різноманітній мікрофлорі, у тому числі споровій і грибній. Для профілактичної дезінфекції використовують розчини метафору з 1% за АДР із розрахунку 1 Л/м2 підлоги і 0,5 Л/м2 стін, стелі, експозиція 3 год. При бруцельозі, чумі свиней -1,5% за АДР, сибірці – 4% із дворазовим нанЕСенням черЕЗ годину у кількості 1 Л/м2

Фоспар, Парасод – Містять до 20% формальдегіду, не Полімеризуються, добре розчинні у воді, придатні для аерозолю. Для розпилення використовують 3-4%-ні розчини з роЗРахунку 0,5 Л/м2 експозиція 3 год.

Тіазон-Дуст, містить 85% АДР і 15% наповнювача. У воді розкладається на формальдегід, сірководень, метиламін. Застосовують для дезінфекції рідкого гною та ґрунту при туберкульозі, ящурі-200 Г/м2, при африканській чумі свиней – 800 Г/м2.

Глутаровий альдегід – Діальдегід (СНОСН2СН2СОН) – рідина жовтуватого кольору з характерним запахом, містить 25% АДР. Дуже ЕФективний при бактЕРіальних, спорових, грибних, вірусних інфекціях у вигляді гарячих, холодних розчинів, аерозолю. Препарат нЕ Викликає корозії металів, фарб. Поверхневий натяг нижчий ніж у формальдегіду, тому він глибоко проникає у забруднені й пористі матеріали. Препарат, малотоксичниЙ при нашкірному застосуванні, при аерозольному – Більш токсичний. Запах характерний, але не стійкий.

Використовують переважно у 0,5%-й концентрації; при сибірці – 2%-й – 1,5 л/м2; туберкульозі – 1%-й – 1 Л/м2 експозиція 4 Год.; при Трихофітії – у 4%-й – 1 Л/м2, експозиція 3 год.; аерозольно – 25%-й – 25-65 Мл/м3.

Глак – Глутаровий альдегід із Катіонно-активним детергентом. Готові форми випускають у Безпропіленових Балонах місткістю 0,5 л. За ефЕКтивністю перевищує глутаровий альдегід. Використовують для Дезінфекції клітОК, стійл, станків у родильному відділенні, столів для Патологоанатомічного розТину, обробки шкірних покривів свиноматок перед опоросом.
Детергенти

Детергенти – Сполуки, що мають високу поверхневу активність (ПАР), мийні властивості, а деякі – й дезінфікуючі. При додаванні до дезінфікуючого засобу очищають об'єкт від органічних речовин і забезпечують доступ дезінфектанту до мікробної клітини. З іншого боку – вони змінюють поверхневий натяг бактерицидного засобу. Якщо мікроорганізм стикається з рідиною, то міцність тонкого шару, що утворює межу між мікробом і рідиною, залежить від сили поверхневого натягу: із зменшенням його рідина краще розтікається по поверхні об'єкта та мікроорганізму і як результат підвищується бактерицидність розчину.

Чверткові амонієві сполуки (ЧАС). Це детергЕНти, що здатні у той же час до високої бактерицидної дії. У розчинах вони дисоціюють з утворенням катіона з довгим ланцюгом. Являють собою азотисті органічні сполуки, вЛАстивості яких мають багато спільного з аміаком. Належать до сильних основ.

Нині у світі є тисячі ЧАС й використовують їх як для Дезінфекції, так і для лікування тварин. В Україні частІШе використовуються такі речовини.

Ніртан (алКілтриметиламоНІйхлорид). Це ЧАС + фосфат і Сульфонат, що підвищують розчинність АДР. На вигляд – жовтуватий порошок, добре розчинний у воді. Активний при неспоровій мікрофлорі, включаючи туберкульоз і деякі види вірусів. Препарат нешкідливий для Тварин, не викликає корОзії металів. За мийними властивОстями прирівнюється до пральних порошків «Дон», «Лотос» і можЕ бути використаний для одночасної дезінфекції й прання одягу персоналу. За рахунок мийної здатності ДОбре проникає у залишкові забруднення, утворюючи на поВЕрхні плівку розчину, а також у товщу пористих металів. Препарат, несумісний з милом та іншими Аніон активними ПАР. Як і у всіх похідних, активність ЧАС підвищується з ПІдвищенням температури. Діє повільно, тому для миття й дезінфекції молочного посуду його не використовують (наявність навіть залишків ПАР у молоці не допускається). Застосовують для профілактичної й вимушеної Дезінфекції при колібактеріозі, паратифі та інших бактерІАльних інфекціях (крім туберкульозу). Як і інші прЕПарати, ЧАС вибірково активний проти стафілокока. Тому використовують його для дезінфекції при маститах стафілококової етіології та інших кокових інфекціях у вигляді 3%-го гарячого розчину у дозі 0,5 Л/м2 при експозиції 3 год.

Катанін (параалкілбензилпіридиній хлорид) – цЕ також ЧАС. Такий самий спектр, як і в Ніртану, Вибірково діє на коків. На спори, гриби й більшість видів вірусів не діє. Використовують у 4,5%-й концентрації для дезінфекції транспортних засобів другої категорії у кількості 0,5 Л/м2 протягом 3 год.

Серед амфотерних ЧАС у нас широко використовують Сульфанол – суміш натрієвих солЕЙ АлкілбензолсульфоНових кислот. ОП-7 та ОП-10 – Поліетиленгліколеві ефіри. Усі вони мають слабкі бактерицидні влаСТивості і використовуються як емульгатори.
Солі важких металів

Розчиняючись у воді, солі важких металів дисоціюють на іони, які проникають у клітину й денатурують білки, утворюючи Альбумінати.

Міді сульфат (СUSO4´5Н2O). Сині кристали, добре розчинні в гарячій воді, має добре виражену фунгіцидну дію, а на патогенну мікрофлору діє значно менШЕ. Використання: 3-5%-ні гарячі розчини – для знезаражування холодильників, складів овочів і м'ясопродуктів.

Залізо Сірчанокисле (залізний купорос) – застосовують у вигляді 5%-го водного розчину для зрошення холодильних камер, стелі, стін, підлоги в приміщеннях.

Амарган – Водоаміачний розчин нітрату срібла (містить 25% нітрату срібла, 17,5% – аміаку). Це прозора, безбарвна рідина, із металевим присмаком і запахом аміаку. Розчин має високу бактерицидність, але нестійкий, легко розкладається на світлі (зберігати слід у темній тарі). Використовують у розведенні 1: 20000 для дезінфекції яєчної шкаралупи, 1: 10000 – 1: 40000 – для хутра, води, поверхні туш.
Дезінфектанти з миючим ефектом

"Тріас", "Вімол", "Мойтар, "Варфорін", "Вільва", РАМ-1, РАМ-2, ЧМ-3, "Посудомой-2", "Сульфохлорантин", "Хлоран", "Хлорантоін" і інші.