Епізоотологія
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Токсини – отруйні речовини тваринного, рослинного та мікробного походження – не що інше, як низько - і високомолекулярні білки. Різниця між мінеральними отрутами і токсинами та, що останні – імуногенні.

Анатоксини – нешкідливі деривати токсинів, які втратили токсичність під впливом фізичної чи хімічної дії і зберегли у цьому разі антигенні та імуногенні властивості.

Проблему знезараження токсинів із збереженням їх імуногенності розв'язав Рамон в 1923 р. Діючи на дифтерійний токсин формаліном в умовах тривалого витримування його в термостаті при температурі 39 – 40°С, він одержав препарат із зовсім новими властивостями. Пізніше за таким методом були виготовлені  Правцевий анатоксин, Ботуліновий, стафілококовий, газової гангрени, брадзоту й ентеротоксемії овець.

Механізм утворення анатоксинів до цього часу не встановлений, тому що не вивчена будова самих токсинів. Вважають, що формалін з'єднується з вільними аміногрупами білків, поліпептидів і амінокислот, які зумовлюють отруйні властивості токсинів. Зв'язок утворюється швидко у нейтральному чи слаболужному середовищі при температурі 30 – 40°С.

Вимоги до анатоксинів:

-  нешкідливість (для перевірки двом морським свинкам вводять анатоксин, протягом місяця у них не повинно бути ознак інтоксикації);

-  стабільність (витримують високу температуру заморожування, відтавання);

-  необоротність (ніякі хімічні, фізичні, біологічні впливи не повинні повернути початкову токсичність);

-  активність (Визначається імуногенністю на лабораторних тваринах). наприклад, імунізована правцевим Анатоксином морська свинка повинна протистояти 200 смертельним дозам правцевого токсину.