Епізоотологія
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

АКТ проведення запобіжних щеплень свиней проти бешихи

"___"____________ 200_ р.

_________________________________________________________________

(Назва господарства, село, р-н, обл.)

Мною (нами), лікарем ветеринарної медицини (фельдшером)______________________________________________________

(зазначити посаду)

У присутності_____________________________________________________

(зазначити посаду прізвище, ім'я та по-батькові присутніх)

________________________________________________________________,

В порядку виконання протиепізоотичних заходів _______________________

Проведено запобіжні щеплення свиней проти бешихи. (зазначити коли)

На фермі (у населеному пункті) нараховується всього свиней ____гол., з них: кнурів-плідників _____гол., свиноматок _____ гол., свиноматок разових _____гол., підсвинків _____ гол., відлучених поросят _____ гол. та поросят-сисунів _____гол.

Щеплено свиней проти бешихи _____гол., з них: кнурів-плідників _____гол., свиноматок _____гол., свиноматок разових _____гол., підсвинків _____гол. та відлучених поросят ____ гол.

Не щеплено свиней проти бешихи _______ гол. ___________________.

_________________________________________________________________

(зазначити яких вікових груп, із якої причини)

Для щеплення застосовували вакцину ________________________________

(зазначити яку)

Виготовлену _________________________________________ біофабрикою.

(зазначити якою)

"_____"_____________200_ р., серія № ________, держконтроль № _______, строк придатності до "_____"______________200__ р.

Вакцину вводили _________________________________________________

(зазначити метод уведення, ділянку та в яких дозах)

Для проведення щеплення свиней проти бешихи витрачено: вакцини __________ мл, спирту________ мл та вати __________г

Невикористану з відкритих флаконів вакцину в кількості _________ мл знищено _________________________________________________________

(зазначити яким способом)

Шприци, голки та ін’єктори до вакцинації і після неї стерилізували кип’ятінням протягом 30 хв. Для щеплення кожної тварини брали окрему стерильну голку.

Щеплених тварин протягом ____ днів утримували при такому режимі _____ _________________________________________________________________

(зазначити, при якому)

Нагляд за щепленими тваринами проводив лікар ветеринарної медицини (фельдшер) ________________________________________________________

Ускладнень у щеплених свиней при застосуванні зазначеної вакцини не спостерігали _____________________________________________________

(якщо спостерігались ускладнення, то зазначити, які саме, та в яких тварин)

Акт складено в 2 примірниках:
один для власника тварини чи тварин ________________________________

(зазначити власника)

Другий, для дільниці, дільничної лікарні чи районного підприємства державної ветеринарної медицини ___________________________________

(зазначити якої)

Лікар ветеринарної медицини (фельдшер) ______________________________

(підпис)

Присутні _________________________________________________________

(підписи)